Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2012

nemezis
17:01
1213 b01a
Reposted bypierniczekafrocostamgownokfiatiwonderlustqueenrabbitheartidz-pan-w-cholereOkruszekkrybus
nemezis
16:46
1078 1312
Reposted byblubraAmamaoslavidamojeoczysatwojeMyGuitarsFriendsiwashopelessniewartozyctylkodlasiebiekarlaaanoniewiemjogurtowaflyhighlip

June 27 2012

nemezis
00:48
5937 ec6a
Reposted frommariet mariet vialathea lathea
nemezis
00:47
3798 d813 500
Reposted fromkatvont katvont viaSteampunkgroup Steampunkgroup
nemezis
00:47
6996 787b
Reposted fromkatvont katvont viaSteampunkgroup Steampunkgroup
nemezis
00:46
3749 a454
Reposted fromchristi christi viahedere hedere
nemezis
00:42
2196 d79b
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation vialathea lathea
nemezis
00:41
nemezis
00:40
4642 1b78
wonderland
Reposted frommorningelegance morningelegance viahedere hedere
nemezis
00:39
Nie widziałam Cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać, można żyć bez powietrza.
     
— Maria Pawlikowska - Jasnorzewska "Miłość"
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna vialathea lathea
nemezis
00:38
3349 b0b3
Reposted fromwojciechT wojciechT vialathea lathea
nemezis
00:37
Jeśli fakty nie pasują do teorii, wypierdolmy fakty, wtedy teoria obroni się sama.

— Jacek Piekara ,,Alicja"
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy

June 26 2012

nemezis
09:39
Moonfunction
Reposted fromEmisja Emisja
nemezis
07:00
nemezis
07:00
0976 01e2
Reposted fromsaku saku viaSteampunkgroup Steampunkgroup
nemezis
07:00
Tai
Reposted fromEmisja Emisja viarainbows rainbows
nemezis
06:57
8816 a64b
Reposted byladies-warriorsPoloKalle

June 24 2012

nemezis
15:43
7020 8ee8
Reposted bylatheaJoschIsAGeekTheOneAndOnlyVeronikasouperrainbowzombieskilledmyunicorndevloquekarwa

June 22 2012

nemezis
21:40
Face shelf
Reposted fromkasessita kasessita viawishlist wishlist
nemezis
21:38
We want stalkers back!
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viawishlist wishlist
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl